Kadita đồng hành sự kiện Sinh trắc vân tay cùng Ngân hàng MSB

Kadita đồng hành sự kiện Sinh trắc vân tay cùng Ngân hàng MSB

Những đón nhận và phản hồi rất tích cực đến từ phụ huynh và các bạn nhân sự MSB với chương trình.

Một trải nghiệm rất thú vị cho phụ huynh và các con khi vừa được thấu hiểu tiềm năng chính con thông qua sinh trắc vân tay, từ đó phụ huynh có những góc nhìn và định hướng tương lai tốt hơn.

Mỗi cá nhân như một viên kim cương đặc biệt, cần tìm thấy những tiềm năng nổi bật của chính mình và đánh cho viên kim cương đó sáng bóng lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *