Kadita đồng hành triển khai Sinh trắc vân tay cùng Ngân hàng BIDV

Kadita đồng hành triển khai Sinh trắc vân tay cùng Ngân hàng BIDV.

Đội ngũ liên tục rèn luyện để trưởng thành hơn. Đúng, đều, đủ và cần những cải tiến, công thức mới để có thể trao thêm nhiều giá trị tới khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *